Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Giải mã bí mật của tuổi thọ cao"

Giải mã bí mật của tuổi thọ cao

Bí mật của tuổi thọ trên 110 tuổi có thể do sự có mặt của các tế bào miễn dịch trong máu ở mức cao. Một nghiên cứu mới đây phát hiện rằng, người sống từ 110 tuổi trở lên đều có mức tập trung của một loại tế bào đặc biệt hiếm trong máu. ...