Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "giải hạn"

Bộ Văn hóa đề nghị chấn chỉnh việc dâng sao giải hạn

Công văn số 73/VHCS-NSVH của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) vừa ban hành ngày 18-2 đã đề nghị các địa phương có biện pháp chấn chỉnh, xử lý việc các chùa tổ chức dâng sao, giải hạn và cho rằng đó là sự biến tướng, lợi dụng ...