Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "giác ngộ"

Sự chứng ngộ của Đức Phật

Không có pháp nào làm chướng ngại đức Phật, không có pháp nào mà Đức Phật không thấy rõ, biết rõ, vì vậy đệ tử thường gọi ngài là Đấng Pháp Vương. Tất cả những năng lực của Đức Phật đều xuất sinh từ Tuệ giác của Ngài, nghĩa là từ nội dung chứng ngộ ...

Giác ngộ, bến bờ trở về trong Phật giáo

Sau 49 ngày đêm tinh tấn thiền định dưới cội cây Bồ Đề thì Sa môn Gô Ta Ma cũng đã thành tựu Phật Quả – hạnh nguyện Vô Thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác mà từ hàng triệu kiếp trước Người đã phát nguyện. Tâm linh, tín ngưỡng là một phần gắn liền ...

Đừng làm bà chủ chùa mà hãy nhớ bếp chính là nơi giác ngộ

Chưa bao giờ mà quyền lực mềm mang tên nhà bếp tại đa số các chùa lại lên ngôi đến vậy. Nó dần trở thành điểm đen nhạy cảm nhất tại các chùa khi Phật tử luôn được cảnh báo trước về những bất cập cho những ai đang có ý định phát tâm ở ...

Hiểu mình là giác ngộ
Hiểu mình là giác ngộ
10/06/2019 1:13 Chiều

Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã thực sự hiểu mình? Nếu chưa thì ta rất dễ tự làm khổ mình và làm khổ người. Đạo Phật nói rằng tu là một tiến trình thay đổi và chuyển hóa; thay đổi điều chưa tốt thành tốt, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an ...