Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đừng vội oán trách nghịch cảnh vì nó đang tôi luyện con người bạn"

Đừng vội oán trách nghịch cảnh vì nó đang tôi luyện con người bạn

Khổ nạn không hẳn là cái tội, nó có thể giúp con người ta được tôi luyện nhiều hơn, tầm nhìn cũng nhờ đó mà rộng mở và sâu sắc hơn… Vì sao ngọc trai mềm yếu lại có thể tạo thành trân châu? Khi những hạt cát lọt vào trong con trai, nó dù ...