Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đức Pháp Vương"

Lên Tây Thiên, ‘đến với Phật, về với Mẫu’

Tháng 3, mặc dù chưa đến chính hội (rằm tháng 2 âm lịch) nhưng hàng vạn du khách đã tới khu danh thắng, di thích Tây Thiên để ‘đến với Phật, về với Mẫu’. Từ lâu, Tây Thiên (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã là một trong 3 lễ hội lớn nhất miền Bắc. Cứ ...