Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đức Phật và cội cây quê nhà"

Đức Phật và cội cây quê nhà

Bóng cây của thân tộc luôn mát mẻ Tỳ-lưu-ly (Vidudabha) trong một lần kéo binh qua tiêu diệt dòng họ Thích Ca, khi đến biên giới giữa hai nước, thì thấy Đức Phật đang ngồi thiền dưới một cội cây trơ trụi lá cành, giữa trưa hè gay gắt bên phần đất của dòng họ ...