Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đức Phật Quan Âm"

Cảm nhận về Đức Phật Quan Âm và phẩm Phổ môn

Phật Bà Quan Âm, hay Bồ-tát Quán Thế Âm, là hình ảnh quá quen thuộc và thân thương của tín đồ Phật giáo ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam. Đối với Phật tử Trung Quốc, đó là hình ảnh một phụ nữ mỹ lệ mặc áo choàng trắng, với ...