Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đức Phật"

Đức Phật sử dụng thần thông, phép lạ như thế nào

Bài trước có đề cập đến ba phép lạ, thần thông mà Đức Phật dùng trong quá trình giảng pháp. Tuy nhiên, Ngài không lạm dụng các phép thần thông này. Thái độ của Đức Phật đối với các loại thần thông Tâm lý thường tình của con người là tò mò, ưa những điều lạ lùng, kỳ dị và khác thường vì họ ...

Trân trọng những việc làm thiện lành

“Thật đáng trân trọng”, là bày tỏ của bạn đọc Tâm Minh và nhiều bạn đọc khác khi đọc bài viết “Hành trình của những nông dân ‘tầm thuốc’”. “Người dân nghèo không có điều kiện thuốc thang, chữa trị khi vướng phải bệnh tật, nhờ những phòng thuốc Nam từ thiện và các chùa ...

Đức Phật – Bậc thầy vĩ đại

Trong mười đức hiệu của Phật có một danh hiệu là Thiên Nhân Sư, tức Thầy của trời người, vì sao đức Phật lại được tôn xưng như thế? Kinh nói “Như Lai ra đời vì hạnh phúc của số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho ...

Thông điệp tình thương của Đức Phật

Giới thiệu tác giả: Dr. Rajendra prasad (1884-1963), là một học giả và chính trị gia Ấn Ðố nổi tiếng. Tiến sĩ Prasad đã tham gia rất sớm phong trào tranh đấu chống thực dân Anh để giành độc lập tự do cho xứ sở. Sau ngày Anh quốc trao trả độc lập cho Ấn ...

Những lời vàng ngọc của Đức Phật (*)

Tâm trong sạch như đồ đựng nước, hình bóng thường hiển hiện. Nhưng tâm chúng sanh nhơ bẩn như đồ bị nứt, thì chẳng thấy hình bóng Như Lai Pháp Thân. Nếu hay tin, biết trừ kiêu mạn, phát tâm liền được thấy Như Lai, nếu còn dua vậy tâm chẳng sạch, ức kiếp tìm ...

Lành thay nếu được là học trò của Đức Phật

Giả như có một lần ta úp mặt vào lòng bàn tay định tâm suy ngẫm, sẽ thấy con người ngay từ lúc thoát thai đã quá bất công: người rạng ngời tướng tốt ủ yên trong gấm vóc lụa là, kẻ đui què câm điếc lại còn sinh trong gia đình bần tiện… Xét ...

Đức Phật dạy về “Lợi Dưỡng” trong kinh Pháp Cú

Lợi Dưỡng là tên một phẩm kinh trong Kinh Pháp Cú. Phẩm này có 20 bài kệ. Phẩm này không có trong bản Pháp Cú tiếng Pali. Trong Xuất Diệu Kinh (Đại Chánh 212), phẩm này là phẩm thứ 14, và trong Pháp Tập Yếu Tụng Kinh (Đại Chánh 213) phẩm này là phẩm thứ ...

Nepal: Phát hiện mới về niên đại của Đức Phật và những tranh luận

Vừa qua, các nhà khảo cổ học thuộc trường Đại học Durham, Vương quốc Anh đã phát hiện ra dấu tích về một ngôi kiến trúc tôn giáo cổ bằng gỗ nằm dưới lòng đất của ngôi đền thờ Hoàng hậu Ma-gia (Maya Devi Temple) tại vườn Lâm-tỳ-ni. Theo các nhà khảo cổ thì những ...

Đức Phật An cư Kiết hạ

Tinh chuyên thiền định trong ba tháng mùa mưa vốn rất quan trọng trong tiến trình tu tập của người xuất gia. Sau những tháng ngày vân du giáo hóa, dừng chân một chỗ cùng tu tập với hội chúng Tăng già để trưởng dưỡng đạo tâm, nuôi lớn hạt giống thanh tịnh lục hòa ...

Các câu chuyện ám hại Đức Phật

Văn hóa, phong tục, tập quán, thể chế xã hội…, tất cả đều biến đổi với thời gian. Theo dòng biến động và đổi thay của lịch sử, nhiều tôn giáo trở nên lỗi thời và một số quan niệm về đạo đức cũng thay đổi hoặc không còn giữ được giá trị như trước ...