Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đức Pháp chủ GHPGVN"

 BTV M.Tr GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH —————— THƯ CHÚC TẾT XUÂN CANH TÝ CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Hà Nội, ngày 01 tháng Giêng năm Canh Tý Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính gửi: Các cấp Giáo hội Phật giáo ...

HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN

 Hôm nay, 18-9, chư tôn đức lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã đến tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, huyện Thường Tín, Hà Nội), đảnh lễ vấn an Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN – Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ. HT.Thích Giác Toàn và chư tôn đức tác bạch trước Đại ...