Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "động đất nepal"

Nhân cách người tri thức yêu nước

Trong chuyến đi thiện nguyện vừa qua tại Nepal, tôi được tiếp xúc với một tình nguyện viên người địa phương- vị giáo sư đang giảng dạy tại một trường đại học ở thủ đô Kathmandu. Công việc của anh là làm phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nepal và ngược lại (ngoài ra ...