Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đón xuân"

Tình xuân, đón xuân
Tình xuân, đón xuân
07/02/2018 9:44 Chiều

Những tờ lịch cuối năm dương lịch hãy còn vương trên tường, không màng gỡ xuống. Lịch mới chưa thấy treo lên. Thư phòng ngổn ngang sách báo. Bàn viết bày biện giấy tờ và các tập hồ sơ trong ngăn bìa màu này màu kia. Những mẩu giấy nhỏ, ghi chú chằng chịt với ...