Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đời sống"

Kiến tạo đời sống an lành

Đối với các bạn trẻ, thực hiện chuyến dã ngoại là một niềm vui lớn – giúp cho các bạn trẻ xa rời những vòng quay tất bật của cuộc sống, xa rời máy vi tính, điện thoại, đến với những ngôi chùa, những vùng quê, những danh thắng thiên nhiên. Mới đây, tôi được ...

Tam nghiệp và tịnh hóa nghiệp

Chúng ta nhận thấy 10 phương pháp tịnh hóa tam nghiệp là 10 phương pháp rất thâm diệu, có giá trị rất sâu sắc và thiết thực trong quá trình tu dưỡng đời sống tâm linh. Đây là giáo pháp tu tập căn bản, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại ...