Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Doanh nhân Phật tử"

Doanh nhân Phật tử
Doanh nhân Phật tử
13/10/2019 3:31 Chiều

 Doanh nhân là một nghề, cũng như bao nghề khác, nhưng doanh nhân thành đạt sẽ sở hữu một khối lượng lớn tài sản. Người xưa rút ra: phi thương bất phú! Nhưng làm giàu bằng sản xuất, kinh doanh, cung ứng các dịch vụ như thế nào để vừa giàu (của cải) và vẫn ...