Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Định nghiệp như những dấu chấm"

Steve Jobs: Định nghiệp như những dấu chấm

Hãy để tâm chiêm ngưỡng cái đẹp, dù rất bình thường, ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, vì chính nó sẽ đem lại sự tươi mát để nuôi dưỡng cuộc sống. Và hãy để lòng hiếu kính với cha mẹ, sự quan tâm đến nỗi khó nhọc của những người chung quanh. Câu ...