Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đi chùa đầu năm"

Đền chùa mịt mù khói hương, sặc mùi hóa chất

Hiện nay, hương bằng chất liệu tốt từ thiên nhiên giá không rẻ. Cho nên, rất nhiều loại hương giá rẻ thường được làm bằng các loại hóa chất và người đi đền, chùa thường mua những loại này cho nhiều… Khói hương nghi ngút tại chùa Long Sơn (Nha Trang, Khánh Hòa) trong ngày ...