Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Để cây không bị thoái hóa"

Gia đình Phật tử: Chúng ta đang đứng đâu?

Sau loạt bài Tôi đi sinh hoạt Gia đình Phật tử trên trang Tuổi trẻ – báo Giác Ngộ, một huynh trưởng đang sinh hoạt và làm việc tại TP.HCM đã gửi bài chia sẻ về tòa soạn, xin giới thiệu đến quý bạn đọc. Trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền ...