Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ĐĐ.Thích Chơn Trí"

Bàn giao nhà, tặng quà đến học sinh vùng cao

Tiếp tục chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, ngày 1-7, ĐĐ.Thích Chơn Trí, đại diện Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng các tình nguyện viên chùa Hiếu Đức (H.Tân Hồng) đã tổ chức trao tặng 60 suất quà đến 60 hộ nghèo, người già neo đơn và người khuyết ...