Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "dây trói"

Dây trói bền chắc nhất
Dây trói bền chắc nhất
27/04/2019 10:33 Sáng

Con người sống và làm việc để mưu cầu cho bản thân cùng gia đình được an vui, hạnh phúc. Hạnh phúc bình thường đó là có được tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ (ngũ dục) hay sống với cảnh đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ...