Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "đau khổ"

Lúc khổ đau nhất tôi đến bên chân Phật…

Tôi không đến với Phật bằng niềm tin tôn giáo. Tôi đến với Phật bởi giáo lý của Phật cho tôi những câu trả lời cho các câu hỏi “Vì sao?” của bản thân mình. Nương tựa – Ảnh minh họa Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này ai cũng mong mình có một ...