Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đạt Lai Lạt Ma"

Triển lãm ảnh về Đức Đạt Lai Lạt Ma tại TP Đài Bắc

Văn phòng Chính phủ Tây Tạng lưu vong, Dharamsala đưa tin – Một trong bốn ngày triển lãm hơn 100 hình ảnh nghệ thuật, với chủ đề Cuộc đời sự nghiệp của đức Đạt Lai Lạt Ma và Văn hóa Tây Tạng, Lễ Khai mạc được diễn ra vào buổi chiều 21/06/2015, và có cuộc ...