Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đạt lai lại ma"

Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm và hoằng pháp tại Australia

Ngày 04/06/2015, những con đường ẩm còn đọng nước mưa trắng xóa, bụi đường sạch bóng, không khí trở nên mát mẻ hơn những ngày gần đây, khi đức Đạt Lai Lạt Ma ra sân bay, đặt chân cất bước lên đường chuyến công du hoằng pháp tại Australia. Quý phật tử tiễn đưa Ngài ...