Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "dang y"

Ý nghĩa dâng y Kathina trong Phật giáo Nam truyền

Sau ba tháng an cư mùa mưa, vào tháng cuối cùng (từ 16 tháng 9 âm lịch cho đến 15 tháng 10 âm lịch) là mùa lễ hội dâng y Kathina tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền (Theravāda). Lễ hội dâng cúng y đến cho chư Tỳ-khưu đã hoàn mãn ...