Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đại lễ vu Lan báo hiếu"

Tiếng vọng về Vu lan
Tiếng vọng về Vu lan
03/09/2020 5:43 Chiều

Có lẽ Thầy ngạc nhiên lắm khi đọc được bức thư này – bức thư từ một đứa trẻ ngang bướng, ương ngạnh lần đầu tiên viết gửi đến Thầy. Thầy biết không, đôi khi con muốn nói với Thầy một điều gì đó nhưng những lời con muốn bộc bạch cứ nghẹn lại nơi ...

TƯGH ra thông tư tổ chức Đại lễ Vu lan-Báo hiếu PL.2563

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN ấn ký thông tư số 223/TT-HĐTS, ngày 18-7-2019 về việc tổ chức Đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2563 – DL.2019, gởi đến Ban Trị sự (BTS) GHPGVN các tỉnh, thành phố Thông tư nêu: Vu lan là ngày lễ lớn trong Đạo ...