Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024"

Hà Nội: Đại biểu Phật giáo tham dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đã chính thức diễn ra từ ngày 10 – 12/12/2019 (nhằm ngày 15 – 17/11 Kỷ Hợi). Sáng ngày 10-12-2019  (nhằm ngày 15-11 Kỷ Hợi) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội ...