Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "‘cứu khổ"

Hiểu cho đúng khái niệm ‘khổ’ và ‘cứu khổ’ trong giáo lý đạo Phật

Người ta thường gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Do đó, có nhiều người hiểu lầm rằng đạo Phật chủ trương cuộc đời toàn là khổ não, cho nên có một số người theo đạo trở nên tiêu cực, bi quan, yếm thế. Thực chất, đạo Phật chỉ cho đệ tử nhận thức sự ...