Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "cuốn sánh"

Mở trí tuệ từ một cuốn sách của HT.Thích Thanh Từ

Mỗi năm cứ gần đến ngày Phật đản là lòng tôi lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc, hân hoan khó tả. Đối với tôi thì đây là ngày vui và ý nghĩa nhất trong năm. Có nhiều lần tôi tự hỏi nếu ngày đó Đức Phật không ra đời, hoặc như Người không ...