Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Cuộc đời Đức Phật qua 61 bức tranh của Myanmar"

Cuộc đời Đức Phật qua 61 bức tranh của Myanmar

61 bức tranh kể về cuộc đời Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni do các họa sĩ người Myanmar thực hiện sẽ giúp quý vị hiểu và dễ nhớ, dễ thuộc những chi tiết chính của bậc Thiên Nhân Sư. Như Kinh đã nói: “Như Lai ra đời vì hạnh phúc của số đông, ...