Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Con về bên Phật"

Con về bên Phật
Con về bên Phật
15/07/2020 11:09 Sáng

Đây là chủ đề khóa tu (lần thứ 4) diễn ra tại chùa An Hồng (Đại Bi Linh Ứng tự), xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, vừa khai mạc chiều 13-7, thu hút 580 khóa sinh đến từ một số tỉnh thành và Hải Phòng tham dự. Quang cảnh lễ khai mạc khóa ...