Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "con đường tu tập"

Những phiền não trở ngại trên bước đường tu tập

Trong công phu tu hành cũng như trong đời sống hằng ngày, tuy chúng ta có cố gắng nhiều, nhưng lúc nào cũng có những tồn đọng gây trở ngại cho chúng ta. Tôi gọi những thứ này là phiền não. Phiền là nóng bức làm trở ngại thân. Não là bức xúc lăng xăng, ...

Con đường tu tập của vợ chồng Phật tử Công Vinh-Thủy Tiên

Vợ chồng cầu thủ Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên có một cuộc sống khá đặc biệt, không quá dấn thân show biz hay giới nổi tiếng, mà lùi lại, tu tập, và cùng hướng tới Phật pháp. Chúng ta hãy cùng điểm qua xem con đường tu tập của Công Vinh – Thủy Tiên ...