Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "cội nguồn của hạnh phúc"

Thiền: Lắng lòng suy nghĩ
Thiền: Lắng lòng suy nghĩ
26/07/2019 8:45 Chiều

Thiền giúp chúng ta bình tâm, làm lắng đọng những dòng tư tưởng và giúp chúng ta an trú trong sự giác tỉnh. Khi trí tuệ hiện diện, bạn sẽ thấy chân lý ở mọi nơi, đó chính là sự an lạc nội tâm – cội nguồn của hạnh phúc. Mỗi chúng ta có thể ...