Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chương trình học Phật"

Chương trình học Phật trong nhà tù

Nhà tù thuộc quận Otero, bang New Mexico, Hoa Kỳ vừa tiến hành bế mạc khóa học về Phật giáo với sự hướng dẫn của hai vị tu sĩ Phật giáo: thầy Thubten Jinpa và thầy Losang Jinpa. Khóa học là một phần trong chương trình cải huấn của nhà tù nhằm giúp cho các ...