Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chùa việt"

Đức Dalai Lama quang lâm chùa Việt ở Mỹ

Hàng ngàn người, rất nhiều trong số đó là các Phật tử Việt kiều đang sinh sống tại Hoa Kỳ đã vân tập đến khu vực miền Nam California được gọi là Little Saigon để chào đón Đức Dalai Lama, nhân khánh thành một ngôi chùa mới tại đây. Theo đó, trong một thời pháp ...