Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chùa Tây Phương"

Một thoáng Tây Phương cổ tự mùa thu

Mùa thu về theo những vòm thị quả chín vàng, rụng đầy hai bên lối vào chùa Tây Phương, tạo nên một không gian mùa thu bình yên chốn thiền môn. Hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia được các chuyên gia thống nhất đánh giá: Chùa Tây Phương là ngôi chùa duy nhất ...

Bí ẩn 18 pho tượng chùa Tây Phương

Giữa một dải đất bằng xứ Đoài, nay là ngoại thành Hà Nội, lại nổi lên một ụ đất khổng lồ, được gọi là Câu Lâu… từ xa xưa được chọn làm chốn thiền tự. Trong ngôi chùa cổ, có Bảo vật Quốc gia được coi là bí ẩn: 18 pho tượng La Hán chùa ...