Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chùa Phổ Đà- huyện Hàm Thuận Nam"

Bình Thuận: Lễ Đặt đá Khởi công Trùng tu chùa Phổ Đà- huyện Hàm Thuận Nam

 Sáng ngày 26/9/2019 (28/8 Kỷ Hợi) ĐĐ.Thích Nguyên Nguyệt- Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì  chùa Phổ Đà- xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cùng đạo tràng Phật tử, đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá động thổ khởi công trùng tu chùa Phổ Đà: xây dựng ngôi ...