Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chùa An Long"

Quảng Nam: Lễ hoàn nguyện chùa An Long sau 5 năm trùng tu

Sáng nay ngày 12/10/2019 (14/9 Kỷ Hợi), chùa An Long (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lễ an vị Phật, hoàn nguyện ngôi phạm vũ sau 5 năm trùng tu. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Trưởng lão HT. Thích ...