Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "chiết xuất được dược liệu tình thương"

Doanh nhân Hà Huy Thanh: Tôi ước gì có thể chiết xuất được dược liệu tình thương

Hà Huy Thanh – người con của Hà Tĩnh, là cháu nội cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Anh vốn là một doanh nhân và là tác giả 2 cuốn sách: “Tình thương” và “Việt Nam, quốc gia của tình thương” với khao khát lan tỏa được giá trị nhân bản của Tình thương ...