Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Cáo Phó: Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm viên tịch"

Cáo Phó: Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm viên tịch

CÁO PHÓ – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; – Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh Thanh Hóa; – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hậu Lộc; – Ban Trị sự Phật giáo huyện Hậu Lộc; – HĐND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc; ...