Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "căn"

Năm căn, năm lực
Năm căn, năm lực
23/10/2019 3:44 Chiều

Căn, tiếng Phạn là indriya, nghĩa là có khả năng sinh ra, làm tăng thêm lên. Như rễ cây không những tự phát triển mà còn giúp cho cành lá, hoa trái thêm tươi tốt. Năm căn cũng vậy, Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ có tác dụng thù thắng, đoạn trừ phiền não, đưa ...