Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Các nhà sư may khẩu trang phòng dịch từ nhựa tái chế"

Các nhà sư may khẩu trang phòng dịch từ nhựa tái chế

Chùa Chak Daeng ở Thái Lan nổi tiếng với một chiến dịch do sư trụ trì ngôi chùa này đưa ra với ý thức về môi trường, nhằm sản xuất khẩu trang phòng virus SARS-CoV-2 từ 15 tấn chai nhựa mà chùa nhận được mỗi tháng. Chùa Chak Daeng – nơi nổi tiếng với hoạt ...