Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "các nhà sư may khẩu trang"

Các nhà sư may khẩu trang phòng dịch từ nhựa tái chế

Chùa Chak Daeng ở Thái Lan nổi tiếng với một chiến dịch do sư trụ trì ngôi chùa này đưa ra với ý thức về môi trường, nhằm sản xuất khẩu trang phòng virus SARS-CoV-2 từ 15 tấn chai nhựa mà chùa nhận được mỗi tháng. Chùa Chak Daeng – nơi nổi tiếng với hoạt ...