Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ca sỹ Sỹ Luân"

ANGELA PHƯƠNG TRINH NGƯỜI ĐẸP ĂN CHAY VỚI SUY NGHĨ TRONG SÁNG HỒN NHIÊN RẤT ĐÁNG YÊU TRONG CÂU CHUYỆN BÊN TÁCH TRÀ

“Có lúc Trinh ngồi tưởng tượng, nếu như có một loài khác to lớn hơn con người, thích ăn thịt, ỷ mạnh hiếp yếu thì chắc con người cũng sẽ chết nhiều lắm” Đó là suy nghĩ hết sức hồn nhiên và giàu lòng từ bi của diễn viên điện ảnh Angela Phương Trinh, người ...