Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Bồ tát"

Nguyện làm bồ tát
Nguyện làm bồ tát
19/07/2019 3:14 Chiều

Lật trang sách cũ (trang 112, Đến với Phật cùng tôi, Cao Huy Thuần, Nxb Hồng Đức – 2016), đọc lại bài viết của vị giáo sư Phật tử viết cho giới trẻ về tình yêu, trong đó có đoạn: “Chúng tôi cũng muốn đưa độc giả đến một vùng văn hóa Phật giáo khác, nơi mà ...

Làm sao để có Tâm Bồ Tát
Làm sao để có Tâm Bồ Tát
27/04/2019 10:40 Sáng

Vừa qua, nhân Khóa tu Thiền tại chùa Từ Tân, TP. HCM, TT. Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ GHPGVN đã thuyết giảng đề tài “Làm sao để có Tâm Bồ Tát”, với sự tham dự của gần 3.000 người, đặc biệt là giới trẻ tham dự Khóa tu và ...

Bồ tát Quán Thế Âm
Bồ tát Quán Thế Âm
03/08/2015 2:58 Chiều

Quán Thế Âm nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”, là một vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi ...