Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "bệnh tật"

Con người đến khi bị bệnh, đặc biệt là lúc tình trạng bệnh nghiêm trọng, quả thực là tâm sẽ loạn ngay, tự mình không làm chủ được, cái gọi là “bệnh ngặt thì vái tứ phương” – HT Tịnh Không mở đầu bài pháp thoại. Bệnh tật là chuyện mà đời người chúng ta ...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và lời khuyên về việc ăn uống tránh bệnh tật

Thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyên nên ăn trong thinh lặng, nhai kỹ, cảm nhận mùi hương của món ăn, kết nối với xung quanh và sự hiện diện của chính mình. Theo Healthy Kitchen, năm 2010, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng chuyên gia dinh dưỡng Lilian Cheung, viết cuốn sách về cách ăn uống tên Savor: ...