Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "bé vẽ tranh"

Hồn nhiên tô màu tranh Đức Phật đản sinh

Hôm nay, 21-4, lớp Búp Sen Từ Bi – chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) hướng dẫn các bé vẽ và tô tranh hình Đức Phật sơ sinh, trong tinh thần chào mừng và cúng dường Đại lễ Vesak 2019 lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam. Qua đó, các bạn nhỏ hiểu sâu hơn ...