Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Bảo Anh"

Ươm mầm tâm linh
Ươm mầm tâm linh
14/06/2019 8:56 Chiều

Bảo Anh (7 tuổi) và Minh Hào (5 tuổi) là con của cậu em trai tôi. Tôi làm việc ở Hà Nội, chưa lập gia đình, nên những ngày cuối tuần về thăm nhà là dành hết thời gian cho hai cháu nhỏ: hướng dẫn học bài, chơi cùng, bê cậu nhỏ đi tắm, nghe ...