Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo"

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực BTS PG huyện Chợ Lách, Ban Từ thiện xã hội PG huyện đã có những hoạt động tích cực trong chương trình xây dựng nhà, trao tặng cho những hộ nghèo, khó khăn không có nhà ở trên địa bàn huyện. Sáng ngày 13/02/2020, ...