Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á họp tại chùa Bái Đính"

Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á họp tại chùa Bái Đính

Sáng 14-12, phiên họp của Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP) đã diễn ra tại hội trường chùa Bái Đính (Ninh Bình) với sự tham dự của lãnh đạo Phật giáo 8 quốc gia thành viên. Khai mạc phiên họp của Ban Thư ký ABCP Đến tham dự ...