Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ban Kiểm soát tổng kết Phật sự năm 2019"

TP.HCM: Ban Kiểm soát tổng kết Phật sự năm 2019

 Chiều ngày 10/1/2020, tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10; Ban kiểm soát GHPGVN TP.HCM (BKS TP) đã tổ chức buổi họp tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Chư Tôn đức chủ tọa Tham dự buổi họp có: HT.Thích Thiện Đức – Ủy viên ...