Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Bác Hồ"

Bác Hồ và thiền định
Bác Hồ và thiền định
27/06/2019 10:43 Chiều

Lối sống của Bác chính là lối sống của một nhà tu hành thiền định, thể hiện qua sự nhân từ, giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm và đặc biệt là tình yêu thương mọi người. Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, tư tưởng thành văn và cả tư tưởng truyền miệng đều nói ...