Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "an viên"

Truyện ngắn của An Viên: Vì đó là con

Mình ơi, tội con quá! Phải cứu lấy con bằng mọi giá. Không thể để con như thế này được. Con ơi, sao người nằm đây không phải là ba mà lại là con… Anh Thuận vò đầu bứt tóc, đôi mắt thâm quầng ầng ậc nước. Ngồi bên giường bệnh của Hoàn, cô con ...